Bank Việt Nam

Trang tin Ngân hàng – Tư vấn dịch vụ ngân hàng mọi lúc mọi nơi

Bank Việt Nam

Trang tin Ngân hàng – Tư vấn dịch vụ ngân hàng mọi lúc mọi nơi

Thông tin CIC là gì, tại vì sao thông tin CIC lại hết sức quan trọng

Thông tin CIC hay còn gọi là thông tin tín dụng, là dữ liệu, số liệu, dữ kiện liên quan của khách hàng vay tại tổ chức tham gia của công ty thông tin tín dụng. Khi tìm hiểu về nội dung này các bạn có thể tham khảo thêm tại:

Bản hỏi tin về thông tin tín dụng gồm có: thông tin về tín dụng, thông tin về tài sản bảo đảm,chấp điểm xếp hạng doanh nghiệp.

Bản hỏi tin về tín dụng cung cấp cho người hỏi các thông tin:

 • Thông tin của khách hàng vay hoặc người được hỏi tin thông tin tín dụng;
 • Lịch sử dư nợ của khách hàng vay: dư nợ tại thời điểm hiện tại, dư nợ 12 tháng qua tính đến thời điểm hỏi tin tín dụng, dư nợ ngắn hạn hay trung dài hạn, các tổ chức tín dụng, ngân hàng đang có dư nợ. Dư nợ có được đảm bảo bằng tài sản hay không.
 • Chất lượng tín dụng: khách hàng có phát sinh nợ nhóm 2, nợ xấu trong thời gian qua không. Khách hàng có phát sinh các khoản nợ đã bán cho VAMC hay không.
 • Nợ thẻ tín dụng: khách hàng có bao nhiêu thẻ tín dụng, lịch sử thanh toán thẻ tín dụng như thế nào.

Bản hỏi tin về tài sản bảo đảm cung cấp cho người hỏi các thông tin:

 • Các tài sản bảo đảm mà người đó đang thế chấp cho ngân hàng, giá trị tài sản bảo đảm, thời điểm thế chấp, các hợp đồng thế chấp;
 • Ngân hàng nào đang nhận thế chấp tài sản bảo đảm gì.

Bản hỏi tin về chấm điểm xếp hạng tín dụng cung cấp thông tin về tình hình tài chính và phi tài chính của tổ chức, điểm xếp hạng và phân hạng xếp hạng tín dụng của tổ chức đó.

cham-diem-xep-hang-tin-dung
Chấm điểm xếp hạng tín dụng

Thông tin tín dụng là một nội dung thẩm định không thể thiếu khi cho vay, cấp tín dụng đối với bất kỳ một khách hàng nào. Thông tin tín dụng cho phép ngân hàng đánh giá được rủi ro của khách hàng, uy tín của khách hàng từ đó đưa ra quyết định cho vay hoặc không cho vay.

Bạn có thể yêu cầu công ty thông tin tín dụng cung cấp thông tin tín dụng của chính mình miễn phí một lần trong một năm theo quy định tại Điều 26 Nghị định 58. Thông tin tín dụng của bạn chỉ có thể là bạn hoặc là tổ chức được quy định tại Nghị định 58 được phép sử dụng.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 58, thông tin tín dụng được cung cấp cho các đối tượng sử dụng như sau:

 • Tổ chức tham gia để phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm khách hàng vay, đánh giá khách hàng vay và các mục đích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;
 • Khách hàng vay được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng về chính khách hàng vay để sử dụng vào mục đích hợp pháp của khách hàng vay;
 • Công ty thông tin tín dụng khác để thu thập thông tin tín dụng theo quy định tại Điều 18 Nghị định 58 cho hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để phục vụ việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức, cá nhân khác để phục vụ cho các mục đích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức không thuộc các đối tượng trên không được phép truy cập, sử dụng thông tin tín dụng trái phép. Các cá nhân thuộc các tổ chức được phép truy cập vào thông tin tín dụng phải cam kết bảo mật thông tin do mình thực hiện nhiệm vụ mà có được.

Ở đây, Điều 6 của Nghị định 58 quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, có thể kể đển như:

 • Thu thập, cung cấp trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước.
 • Cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.
 • Trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng sai đối tượng, sai mục đích, bất hợp pháp.
 • Lợi dụng hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Cản trở hoạt động thu thập và sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức phạt vi phạm về việc cung cấp và sử dụng thông tin tín dụng trái phép được quy định rất rõ tại Nghị định 88 nêu trên. Một số hành vi và mức phạt tương ứng như sau:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
  • Thu thập thông tin tín dụng không thuộc phạm vi theo quy định của pháp luật;
  • Thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay khi chưa được sự đồng ý của khách hàng vay, trừ trường hợp thu thập thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Sử dụng thông tin tiêu cực về khách hàng vay để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng không đúng quy định của pháp luật;
  • Cản trở hoạt động thu thập thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng.
 • Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thu thập trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
  • Cung cấp, sao chép sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật;
  • Không khuyến cáo cho người sử dụng về nguyên tắc, phạm vi sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng.
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
  • Sửa đổi sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật;
  • Cung cấp, trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng khi chưa được sự đồng ý tại thỏa thuận với khách hàng vay, không đúng quy định của pháp luật;

Vậy nên, nếu như các bạn là người được quyền truy cập vào thông tin tín dụng của người khác thì nên lưu ý những trách nhiệm về mặt pháp lý mà mình gặp phải nếu như truy cập không đúng quy định hay cung cấp cho bên thứ ba trái Pháp luật.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về thông tin nợ xấu thể hiện trên CIC qua đường link dưới đây:

 • Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar