Bank Việt Nam

Trang tin Ngân hàng – Tư vấn dịch vụ ngân hàng mọi lúc mọi nơi

Bank Việt Nam

Trang tin Ngân hàng – Tư vấn dịch vụ ngân hàng mọi lúc mọi nơi

Tạm khóa báo có là gì, có nhận được tiền sau khi đã tạm khóa báo có không

Tạm khóa báo có là việc ngân hàng thực hiện theo đề nghị của khách hàng không thực hiện ghi có vào tài khoản của khách hàng.

Việc tạm khóa báo có này sẽ làm cho các khoản tiền chuyển vào tài khoản không được hạch toán tăng số dư. Các khoản tiền được chuyển tới tài khoản này sẽ được treo trên tài khoản trung gian và được hoàn về tài khoản ghi đã chuyển đi sau từ 2-7 ngày làm việc.

Tùy vào ngân hàng mà việc hoàn tiền về tài khoản chuyển được thực hiện tự động và thủ công. Việc treo các khoản tiền vào tài khoản trung gian không được phép duy trì quá lâu do sẽ làm lệch đến bảng theo dõi kế toán của ngân hàng.

Sau khi mở khóa báo có, nếu như vẫn còn các khoản tiền đang treo trên tài khoản trung gian hướng đến tài khoản này thì sẽ được hạch toán báo có vào tài khoản và làm tăng số dư.

Nghiệp vụ ngân hàng này được sử dụng khá ít và chỉ dùng một số tài khoản chuyên dùng. Ngoài ra, còn có một số thuật ngữ khác hay dùng như:

  • Chỉ báo có không báo nợ: chỉ cho phép tài khoản thực hiện ghi có/chuyển tiền vào tài khoản và không cho phép ghi nợ/chuyển tiền ra khỏi tài khoản.
  • Chỉ báo nợ và không báo có: chỉ cho phép tài khoản thực hiện ghi nợ/chuyển tiền và không dùng tài khoản vào mục đích nhận tiền thường xuyên.

Đây là các loại tài khoản chuyên dùng cho một số mục đích đặc biệt và thường được mở riêng để theo dõi được chính xác số tiền vào/ra cho mục đích đó.

  • Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar