Bank Việt Nam

Trang tin Ngân hàng – Tư vấn dịch vụ ngân hàng mọi lúc mọi nơi

Bank Việt Nam

Trang tin Ngân hàng – Tư vấn dịch vụ ngân hàng mọi lúc mọi nơi

Phương thức cho vay, sử dụng như thế nào cho hiệu quả

Nhu cầu vay vốn rất đa dạng và ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Ngân hàng do đó cũng có nhiều cách thức cho vay khác nhau để phù hợp với tùng nhu cầu riêng biệt của khách hàng. Các cách thức cho vay đó được hướng dẫn và lấy cơ sở từ các phương thức cho vay được quy định của Pháp Luật.

Hoạt động cho vay được tổng quát thành hai loại, đó là cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác. Theo đó các hoạt động cho vay này có thể được thực hiện thông qua 9 phương thức cho vay.

Trong nội dung trao đổi tại bài viết này, cùng tìm hiểu 3 phương thức cho vay phổ biến và áp dụng cho cả hai hoạt động cho vay nói trên, cụ thể:

  • Cho vay từng lần;
  • Cho vay theo hạn mức;
  • Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán.

Phương thức cho vay từng lần tức là mỗi lần cho vay, ngân hàng và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết thoả thuận cho vay. Thoả thuận cho vay ở đây được hiểu là hợp đồng cho vay, hợp đồng tín dụng với các nội dung tối thiểu phải có theo quy định tại Thông tư 39/2016/NHNN-TT. Khách hàng và ngân hàng thoả thuận một số tiền cho vay và thời hạn cho vay, ngân hàng sẽ giải ngân ra số tiền đã thoả thuận và khách hàng sẽ phải hoàn trả trong thời hạn cho vay.

Khách hàng có thể được giải ngân hay nhận nợ nhiều lần nhưng không được vượt qua số tiền cho vay. Trường hợp đã giải ngân hết số tiền cho vay, khách hàng trả nợ gốc thì không tiếp tục được giải ngân lại để duy trì dư nợ bằng số tiền cho vay.

Phương thức cho vay này áp dụng cho một mục đích vay cụ thể, xuất hiện tại các hợp đồng vay mua nhà, mua xe, đầu tư dự án, đầu tư tài sản cố định… Số tiền cho vay được ngân hàng và khách hàng thỏa thuận, ví dụ cần mua nhà dự án với số tiền cho vay là 3 tỷ đồng thanh toán theo tiến độ của Chủ đầu tư. Khách hàng đã giải ngân 2 tỷ vào dự án, và trả nợ trước hạn 500 triệu đồng. Như vậy, dư nợ hiện tại là 1,5 tỷ đồng và số tiền tối đa còn còn thể giải ngân chỉ là 1 tỷ đồng chứ không tính thêm phần nợ vay đã trả.

phuong-thuc-cho-vay
Phương thức cho vay từng lần

Phương thức cho vay theo hạn mức là việc ngân hàng và khách hàng thoả thuận một mức dư nợ cho vay tối đa trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hạn mức cho vay này, tức là không vượt quá mức dư nợ tối đa, ngân hàng thực hiện cho vay từng lần. Mỗi năm ít nhất một lần, ngân hàng xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này.

Như vậy điểm khác biệt giữa cho vay hạn mức và từng lần đó là một bên quản lý bằng dư nợ tối đa và một bên quản lý bằng số tiền hay doanh số giải ngân tối đa. Khách hàng vay hạn mức có thể nhận được số tiền vay luỹ kế lớn hơn cả hạn mức cho vay nhưng đảm bảo tại mọi thời điểm dư nợ vay không được vướt quá hạn mức. Khách hàng có thể giải ngân và thanh toán nợ vay liên tục đảm bảo mức dư nợ không vượt quá hạn mức đi vay.

Để dễ phân biệt, cho vay từng lần thì số tiền nhận nợ không bao giờ vượt quá số tiền cho vay trên hợp đồng, cho vay hạn mức thì số tiền nhận nợ có thể vượt hạn mức cho vay.

Phương thức cho vay này được áp dụng khi cho vay vốn lưu động phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. Khách hàng giải ngân khi có nhu cầu thanh toán, trả nợ khi nhận tiền hàng. Hoạt động giải ngân và thu nợ xảy ra liên tục trên cơ sở cân đối dư nợ không được vượt quá hạn mức vay.

Hạn mức này hàng năm được ngân hàng xác định lại căn cứ vào việc đánh giá mức độ rủi ro của dư nợ cho vay tối đa và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu hồi vốn vay cũng như khẩu vị rủi ro của ngân hàng. Nếu quy mô về doanh thu và sản lượng tăng thì ngân hàng có thể tăng hạn mức cho vay, nếu doanh thu sụt giảm hoặc có yếu tố tiêu cực thì ngân hàng có thể xem xét giảm hạn mức cho vay.

phuong-thuc-cho-vay-han-muc
Phương thức cho vay hạn mức

Phương thức cho vay thứ ba đó là thấu chi, là việc ngân hàng chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán khách hàng một mức thấu chi tối đa để thực hiện thanh toán trên tài khoản thanh toán. Mức thấu chi tối đa được duy trì trong tối đa một năm.

Phương thức cho vay thấu chi cũng có thể hiểu tương tự như cho vay hạn mức. Điểm khác ở đây là khách hàng được tự động ghi âm tài khoản thanh toán và việc ghi âm này được thực hiện ngay lập tức, không phải thực hiện các thủ tục như giải ngân hạn mức. Việc thu nợ cũng được thực hiện tự động, cấn trừ khi tài khoản thanh toán có tiền ghi có.

Đây là một hình thức cho vay linh hoạt nhằm đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của khách hàng. Tại một số ngân hàng, nếu như số dư nợ vay thấu chi được thanh toán ngay trong ngày thì không phát sinh lãi cho vay thấu chi. Tuy nhiên do đây cũng là một khoản vay nên cần phải tuân thủ quy định Pháp luật về cho vay, khách hàng lưu ý không sử dụng thấu chi cho mục đích không được vay vốn.

Các bài viết phù hợp liên quan:

  • Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar