Bank Việt Nam

Trang tin Ngân hàng – Tư vấn dịch vụ ngân hàng mọi lúc mọi nơi

Bank Việt Nam

Trang tin Ngân hàng – Tư vấn dịch vụ ngân hàng mọi lúc mọi nơi

Giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Quy định mới giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng được áp dụng trong khoảng thời gian từ 01/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022 tại Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 5/12/2013. Đây được coi là một động thái nhằm cùng với các ngân hàng thương mại hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, tác động tiêu cực lên đời sống kinh tế của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 19/2020/TT-NHNN ngày 30/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh, toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  • Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar