Bank Việt Nam

Trang tin Ngân hàng – Tư vấn dịch vụ ngân hàng mọi lúc mọi nơi

Bank Việt Nam

Trang tin Ngân hàng – Tư vấn dịch vụ ngân hàng mọi lúc mọi nơi

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là gì, những điều cần biết

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là nội dung mà dịch Covid-19 nhắc đi nhắc lại đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam. Đây là một trong những áp lực mà ngành ngân hàng đón nhận và phải xử lý hiệu quả trong thời gian này.

Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết “Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là việc ngân hàng chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và/hoặc gia hạn nợ cho khách hàng khi khách hàng không có khả năng trả nợ gốc và/hoặc lãi đúng thời hạn nhưng được ngân hàng đánh giá có khả năng trả được đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc ngân hàng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay của kỳ hạn trả nợ đã thoả thuận (bao gồm cả trường hợp không thay đổi về số kỳ hạn trả nợ đã thoả thuận), thời hạn cho vay không thay đổi.

Gia hạn nợ là việc ngân hàng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thoả thuận.

Cần lưu ý những điểm sau:

  • Ngân hàng xem xét và thấy rằng sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ khách hàng có khả năng thanh toán đầy đủ và đúng hạn lịch trả nợ mới.
  • Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ phải được thực hiện trước khi khoản nợ bị quá hạn. Ngân hàng không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản vay đã có một kỳ hoặc nhiều kỳ hạn bị quá hạn trả nợ;
  • Phân loại nợ khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Tham khảo tại bài viết nợ xấu và phân loại nhóm nợ

Như vậy, khách hàng dựa trên khả năng thanh toán nợ của mình sắp tới và chủ động đề nghị ngân hàng cơ cấu lại trả nợ theo một trong hai hình thức điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ. Việc làm này cần phải được thực hiện xong trước khi nợ phát sinh quá hạn.

Khách hàng cần cung cấp cho ngân hàng phương án trả nợ chứng minh được rằng có đầy đủ khả năng thanh toán nợ vay sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Ngân hàng sẽ xem xét và quyết định dựa trên thông tin khách hàng cung cấp và đánh giá của ngân hàng.

Ví dụ, tình hình hiện tại cho thấy trong vòng 12 tháng tới nguồn trả nợ có thể bị sụt giảm và chỉ có khả năng thanh toán được 20% số tiền gốc đến hạn. Với ngày trả nợ cuối cùng không đổi, khách hàng có thể đề nghị chuyển 80% nợ gốc không thanh toán được cho 12 tháng tới phân bổ lại cho thời gian vay còn lại. Đây là một cách điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. Khách hàng phải chứng minh được rằng sau khi phân bổ nợ gốc cho các kỳ thanh toán sau, khách hàng có thể thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ phần nợ gốc và lãi sau khi được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.

co-cau-lai-thoi-han-tra-no
Cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi áp lực trả nợ lớn hơn so với khả năng tài chính

Nếu khách hàng không chứng minh được theo phương án trên thì có thể đề nghị ngân hàng gia hạn nợ, tăng thêm ngày trả nợ cuối cùng để kéo dài thời gian thanh toán nhằm trả được 80% nợ gốc nói trên. Khách hàng đương nhiên cũng phải chứng minh phương án này là khả thi.

Sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ thì tùy vào việc cơ cấu theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, hoặc tại thời điểm hiện tại có Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/04/2021 mà phân loại nợ sẽ khác nhau. Tìm hiểu thêm chi tiết tại bài viết về nợ xấu và phân loại nhóm nợ ngân hàng.

Tất cả các khoản nợ sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ sẽ được chuyển về nhóm nợ thấp hơn nếu như các kỳ trả nợ sau thanh toán đầy đủ và đúng hạn (không chậm một ngày), đây được gọi là thời gian thử thách. Thời gian thử thách cho nợ ngắn hạn là 1 tháng và nợ trung dài hạn là 3 tháng.

Rất mong việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ không bao giờ xảy ra và khách hàng cần cân đối thu nhập để có được số tiền cho vay hợp lý.

Bài viết phù hợp liên quan:

  • Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar